ER DU FÆRDIGUDLÆRT ELLER STUDERENDE?

Adgang til optagelse har alle som har gennemgået en uddannelse som landmålingstekniker, korttekniker eller kort- og landmålingstekniker, elever som er i gang med en uddannelse som tekniker, samt personale ansat som tjenestemand, eller på tjenestemandslignende vilkår i Geodatastyrelsen i henhold til gældende aftalemellem centralorganisationerne.

Er du interesseret i at vide mere, så klik på knappen nedenfor.

Hvordan bliver jeg medlem?

OM KLF

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening er en partipolitisk uafhængig fagforening, som har som formål at arbejde for at sikre medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser. Foreningen er tilsluttet FH som hovedorganisation og FTFa som arbejdsløshedskasse.

Adgang til medlemskab har alle som har taget en kort- og landmålingsteknisk uddannelse, elever som er i gang med uddannelsen, samt tjenestemænd og tjenestemandsligende ansatte i GST og staten i øvrigt hvor foreningen har aftale- og forhandlingsret. Foreningen er medlem af forhandlingsfællesskaber både på det statslige område (Overenskomstansattes Kartel )og på det kommunale område (KTO).

Læs mere om os

 

NYHEDER HOS KLF

Erfarne kort- og landmålingsteknikere til Geopartner i København

Interesserer du dig for større eller mindre byggeprojekter, matrikulær opmåling eller banker hjertet for databehandling?...

Læs mere

Asiaq – søger endnu en medarbejder

I Asiaq har vi travlt med mange spændende opgaver i og udenfor hovedstaden Nuuk. Læs...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne for privatansatte er afsluttet

Forhandlingerne mellem PLF og KLF er nu afsluttet og resultatet er sendt til afstemning ved...

Læs mere
Se flere nyheder her...