Efteruddannelse

Deltag i et af Kort-og Landmålingsteknikernes Foreningens kurser og stå stærkere, når der skal forhandles løn.

Vi tilbyder løbende nye kurser, hvor kompetente undervisere sørger for at tilrettelægge undervisningen så du får mest mulig ud af indholdet.

Du kan deltage i vores kurser som medlem af kort-og landmålingsteknikernes Foreningen og tilmelder dig ved henvendelse til sekretariatet. Efter endt tilmeldingsfrist, modtager du en bekræftelse og hvis kurser udbydes som online-kursus, vil du sammen med bekræftelsen, modtage et link til kurset og de nødvendige informationer.

Kurserne opslås på hjemmesiden under “aktuelt” og er du tilmeldt nyhedsbrevet, vil du samtidig få direkte besked, så snart der er fast dato for kursusafholdelse.

OBS: Vidste du, at din arbejdsgiver i de fleste tilfælde betaler for kurser udbudt af Kort-og -landmålingsteknikernes Forening?

Grundlæggende GIS kursus
GIS er en forkortelse for Geografiske Informations Systemer dvs. information relateret til geografisk bestemte lokaliteter. GIS anvendes som et IT redskab til f.eks. planlægning, analyser og administration. Brugeren møder typisk GIS i form af digitale kort med information om forskellige temaer.

Udvidet GIS kursus
Design brugervenlige kort og visualisering, oprette og redigere geografisk data, foretage geoprocessing og analyser. Bevar nøjagtigheden af dine autoriative GIS-data med bl.a. topologi-værktøjer, 3D multipatch, annotationer og dimension features.

Cookiekursus
En cookie er en lille tekstfil, som et webstedgemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger webstedet.

Brugen af droner
Med droner får du hurtig og effektiv måling over store områder og vanskeligt tilgængelige objekter. Derfor bruges droner blandt andet til at skabe overblik over bebyggelser, i forbindelse med kyst- og naturområder og f.eks. i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Ved bruges af droner, kan du hurtigt og effektive indsamle og dele nøjagtig data. Det er essentielt, når du skal lave kortlægning med droner, at du skal være god til dataindsamling og databehandling. Du skal have styr på flyveteknikker og kameraindstillinger. Det er nødvendigt, at du har fløjet i de rigtigt mønstre, opsat kameraet korrekt. Droner er begrænset af dronernes bæreevne, flyvetid og ikke mindst lovgivningen på området. Vi kommer ikke udenom af der er en række udfordringer i forbindelser med dronelovgivningen

Dronepilot certificering
Før 31. dec. 2020 skulle du have et dronetegn, hvis du ville flyve udendørs med drone. Pr. 1. januar 2021 blev reglerne for droneflyvning ændret og du skal derfor have et dronekompetencebevis (kompetencecertifikat) for at flyve med drone. Med et A-dronetegn har du adgang til at flyve med droner fra 0 g – 25 kg. og flyve tættere på lufthavne og militærbaser, afhængig af hvilken underkategori du har gennemført. Certifikaterne er delt op i A1, A2 og A3. A1 og A3 kan du tage online, men et A2-certifikat forudsætter at du møder fysisk på hos en godkende droneskole.

Vejen som arbejdsplads
Arbejder du på vejen med anlæg, drift- og vedligeholdelsesopgaver, udfører afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder, kan du gennemføre “Vejen som arbejdsplads”. På kurset øger du trafiksikkerheden både for dig selv, dine kolleger og trafikanterne. Kurset omhandler blandt andet om læren om de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejde på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Sikkerhedskursus
Kurset giver en grundig indføring i, hvordan man som landinspektør eller kort- og landmålingsteknikere færdes og arbejder sikkerhedsmæssigt forsvarligt på byggepladser og i en række andre arbejdsområder. Kurset berører emner som, byggepladser, konstruktioner, kranarbejde, stiger, udgravninger, brønde og kloaker, havnekajer, søer og vandløb, jernbaner og veje.

CAD udvider
Kurset er for dig, der allerede arbejder i AutoCad. Kurset omhandler effektiv håndtering af tabeller og fields, DesignCenter og Tool paletter, oprettelse af blokke og styring af eksterne referencer, arbejde med attributter og data extraction. Kurset gør dig i stand til at håndtere større tegningsprojekter op en mere effektiv måde og du kommer dybere ind i bruges af AutoCad.

Offshore
Offshorebranchen består at virksomheder, der ofte arbejder inden for vind og olie/gas. At arbejde offshore betyder at du arbejder ud fra kysten, altså ikke på fast landjord. For at arbejde offshore skal du have gennemført et BOSIET kursus (Basic Offshore Safety Induction ane Emergency Traning kursus)

Praktisk landmåling
Landmålingsteknikere har mange varierende opgaver. Det kan være alt fra kloakering, udstykning eller ændringer ved matrikelkort. På trods af varierende opgaver vil landmålingsteknikere ofte have tre hovedopgaver, hvilket er indsamling, bearbejdning og præsentation af stedbestemt data. Oftest starter en opgave med at indsamle data. Dette sker typisk ved landmåling eller ved at samle informationer fra registre. Den indsamlede data bliver herefter bearbejdet gennem GIS programmer. Til sidst bliver den bearbejdede data præsenteret gennem kartografiske programmer, der skal give en præcis visualisering af resultaterne. Med avancerede computerprogrammer er det i dag muligt at lave meget nøjagtige beregninger samt skabe visualiseringer, så målingerne bliver præsenteret tydeligt

3D scanning og mobile mapping
En 3D scanning er en digital 3D afbildning af den virkelige verden, men hvor en pixel i et digitalt foto kun indeholder information om farve, indeholder hver pixel i et scannert 3D billede også information om placering i rummer. Det scannede emne omdannes til en punktsky, som importeres direkte og indsættes 1:1 i en nøjagtig kopi af de fysiske omgivelser. På kurset lærer du om

Matrikulært arbejde
Matrikulært arbejde omfatter afsætning af skel samt udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for registrering af matrikulære forandringer, herunder fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for, at udstykningslovens § 18-20 er overholdt.

Projektledelse
Du får den grundlæggende forståelse for de redskaber, du kan bruge for at skabe gode projekter. Du gennemgår et fagligt og personlig udviklingsforløb, hvor du får erfaring med styringsmæssige værkstøjer i projektledelsessammenhæng.

Programmering, kodning i pyton sql
Python kan bruges til alt fra statistisk analyse og store datamængder, til simulering af modeller, netværksadministration, komplekse beregningmodeller og meget mere. Du lærer at bruger der rigtigt værktøjer til at arbejde med komplekse modeller og dataanalyse. Lær at udvikle applikationer i Python og bliv fortrolig med domænespecifikke opgaver.

Laserscanning
Laserscanning og 3D laserscanning er en teknologi, der bruges til at indsamle præcis og detaljeret information om objekter eller omgivelser i en tredimensional forem. Den involvere brugen af en laserstråle, der sendes ud i rummert og reflekteres tilbage når den remmer overflader i miljøet. Laserscanning bruges i mange forskellige sammenhæng, herunder kortlægning og modellering af terræn, bygningsprojekter, arkæologi, industrielt design, virtual reality og animation. Teknologien har gjort det muligt at indsamle præcise og detaljerede data hurtigt og effektivt og er blevet et uvurderligt værktøj inden for kort- og landmålingsområdet.

 

NYHEDER HOS KLF

Attraktivt forsikringstilbud, hvis du bor eller har sommerhus i Sverige

Som medlem af KLF er én af de fordele, der følger med, at du kan...

Læs mere

Jobannonce: Har du lyst til at udforske verden lige omkring dig?

LandSyd søger  en kort og landmålingstekniker, der vil være med til at introducere nye opmålingsteknologier...

Læs mere

Softværket søger en kundeorienteret GIS-konsulent, gerne uddannet kort- og landmålingstekniker.

Softværket søger en kundeorienteret GIS-konsulent, gerne uddannet kort- og landmålingstekniker. Blandt opgaverne hører: Deltagelse i...

Læs mere
Se flere nyheder her...